Στην Ελλάδα η ετήσια κατανάλωση λεπτών πλαστικών σακουλών ανέρχεται στα 363 τεμάχια ανά άτομο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 175.
Οι πλαστικές σακούλες είναι εύχρηστες, ωστόσο βλάπτουν επικίνδυνα το περιβάλλον και τελικά την υγεία μας.

Εάν να ήσουν σακούλα, τι τύπος θα ήσουν;
Παίξε με το quiz

Loading…